Geodetsko katastarski poslovi praktična i inženjerska geodezija

Vlasnik: mr.Mirsad Hadžiselimović dipl.ing.geodezije

Ulica: M. M. Dizdara 54 (Stupine B7) 75000 Tuzla

E-mail: geoid@icentar.ba

Telefon: +387 61 73 81 18

Usklađenje katastra i gruntovnice

Čest problem u praksi je neusklađenost katastarskog i gruntovnog stanja. U katastru tj. posjedovnom listu piše jedna površina, a u gruntovnici (zemljišnoknjižnom izvatku) neka potpuno drugačija površina.

Kako saznati je li parcela neusklađena?

Zatražite posjedovni list iz katastra i vlasnički list (zemljišnoknjižni izvadak) iz gruntovnice te uporedite površine Vaših parcela. Trebale bi biti identične, ako nisu problem je neusklađenost.

Katastarsko i gruntovno stanje je potrebno što prije uskladiti te se upisati kao vlasnik.

Angažirajte geodetskog stručnjaka da usaglasi katastarsko i gruntovno stanje.