Geodetsko katastarski poslovi praktična i inženjerska geodezija

Vlasnik: mr.Mirsad Hadžiselimović dipl.ing.geodezije

Ulica: M. M. Dizdara 54 (Stupine B7) 75000 Tuzla

E-mail: geoid@icentar.ba

Telefon: +387 61 73 81 18

Iskolčenje

 Šta je elaborat iskolčenja?

Elaborat iskolčenja ili elaborat o iskolčenju objekta je skup grafičkih i pisanih dokumenata koji opisuju iskolčenje objekta obavljeno na terenu. Nužan je za početak gradnje, što je definisano Zakonom o prostornom uređenju i građenju. Sastoji se iz tehničkog izvještaja s opisom projektnog zadatka, korištenog instrumentarija, osnovnim podacima o građevini, popisu koordinata iskolčenih tačaka i skice iskolčenja. Iskolčenje i elaborat iskolčenja izrađuje ovlaštena geodetska firma. Naša firma obavlja sve usluge iskolčenja i izradu elaborata iskolčenja.

Dokumenti potrebni za iskolčenje i elaborat iskolčenja su:

  1. Pravosnažno Rješenje o odobrenju za građenje (građevinska dozvola)
  2. Glavni projekat na uvid (arhitektonski dio)