Geodetsko katastarski poslovi praktična i inženjerska geodezija

Vlasnik: mr.Mirsad Hadžiselimović dipl.ing.geodezije

Ulica: M. M. Dizdara 54 (Stupine B7) 75000 Tuzla

E-mail: geoid@icentar.ba

Telefon: +387 61 73 81 18

Iskolčenje objekata

 Šta je iskolčenje?

Iskolčenje je postupak prenošenja i označavanja projektovanih dimenzija objekta na teren. Iskolčenje objekta je geodetska usluga koja uključuje prenos dimenzija, položaja tačaka i visine objekta, definisanim arhitektonskim projektom, na teren. Nakon iskolčenja, potrebno je uraditi elaborat iskolčenja – što je po zakonu obaveza prije gradnje, a potreban je zbog prijave gradnje građevinskoj inspekciji.