DOBRODOŠLI NA GEOID.BA

DOBRODOŠLI NA GEOID.BA

„Geoid“ d.o.o. Tuzla je privatna firma osnovana 2008. godine.

Osnovna djelatnost firme je u oblasti geodezije, GPS mjerenja, premjer, nivelman, izravnanje mreža, izrada planova i karata, izrada digitalnog modela terena, priprema podataka  za projektovanje saobraćajnica i infrastrukture.

Firma obavlja stručne geodetske poslove na održavanju premjera, katastra zemljišta i vodova kao i sve geodetske radove za posebne potrebe. Vrši premjeravanje i snimanje svih vrsta parcela, objekata, vodova i izradu situacionih planova za projektovanje.